زیباترین چوب ها در جهان

شهریور ۵, ۱۳۹۵

ده تا از بهترین چوب هایی که شما هرگز نشنیده اید |

Mopane ( mopane Colophospermum ) چرا شما آن را دوست دارم: این چوب دارای کیفیت صوتی عالی ( تعداد زیادی از بالقوه در اینجا ) ، […]