آبان ۱۵, ۱۳۹۵
لاک پارکت

لاک ضد آب پارکت | ARTEK Z4 |

لاک پارکت  علل استفاده از لاک ضد آب پارکت ARTEK Z4: لاک ضد آب پارکت: کفپوشهایی هستند که جنس آن ها از چوب طبیعی درختان می باشد. پارکت […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۵
رنگ ضد حریق چوب

رنگ ضد حریق چوب | ARTEK ANTI FIRE |

رنگ ضد حریق چوب اهمیت و کاربرد پوششهای رنگ ضد حریق چوب ARTEK ANTI FIRE: رنگ ضد حریق چوب: در دنیای امروز پیشرفتهای علمی و دستاوردهای حاصل […]