شهریور ۷, ۱۳۹۵

بتونه |آموزش ساخت انواع بتونه | روش های ساخت بتونه |

بتونه ماده‌ای خمیری است که برای پوشاندن انتهای میخ‌ها و پیچ‌ها و پرکردن سوراخ‌ها و زدگی‌ها و ترک‌خوردگی‌های سطح چوب یا دیوار گچی و یا فلزات […]