“تنها توزیع کننده رنگ ، رزین و روغن چوب”


به هــــمــراه


“ تولید میز اپوکسی و ظروف چوبی در ایران”

تولید انواع ظروف چوبی


به روز ترین ظروف چوبی


تولید ظروف چوبی فینگر و تنه انواع چوب به طراحی به روز و نوین.

میز رزین اپوکسی ادون


میز طرح شش ضلعی


صفحه فینگر راش سی ان سی شده و طراحی با رزین اپوکسی و فسفر سانس .