سنباده و نکاتی در مورد آن | چگونه چوب را سنباده بکشیم |

تعريف سنباده :
سنباده عبارت است از دانه هاي سخت ساينده و خورنده اي  که با چسب هاي مخصوص مخلوط شده وبر روي صفحات کاغذي و پارچه اي مخصوص چسبانده مي شود و براي ساييدن و پرداخت در صنعت از آن استفاده مي شود

.

مواد ساينده مورد استفاده در سنباده:
مواد طبيعي : ماسه –سنگ چخماق(فلينت)-سنگ کوارتز-سنگ لعل (گارانت)
مواد مصنوعي : کربور سيليسيم-اکسيد آلومينيم-براده فلزات-کاربيد سيليسيم

.

انواع سنباده از لحاظ نوع پشت بند:

پشت بند کاغذي : از کم جان ترين و کم دوام ترين نوع سنباده هستند و از اين نوع سنباده بيشتر در نقاشي ساختمان استفاده مي شود

.

پشت بند پارچه اي : سنباده هاي پارچه اي از دوام زيادي برخوردارند و در رنگ کاري چوب اين نوع سنباده را به دستگاه سنباده مانند ماشين پوست ديسکي غلتکي و ماشين لرزان وصل نموده و استفاده مي کنند

پشت بند اليافي : شامل تعداد زيادي لايه هاي پارچه اي است که نسبتا سخت و محکم است  و براي ايجاد پشت بند براي ديسکها و غلتکها به کار مي رود

انواع سنباده از لحاظ شکل ظاهري و ابعاد :

.
۱- سنباده صفحه اي يا ورقه اي

۲- سنباده رولي يا توپي

۳- سنباده تسمه اي يا نواري

۴- سنباده ديسکي يا دايره اي

۵- سنباده پره اي يا ورقه ورقه

.

استاندارد ودرجه بندي سنباده :
سنباده ها بر اساس ريزي ودرشتي ذرات ساينده و تعداد آنها در واحد سطح (اينچ مربع) درجه بندي و شماره گذاري مي شود هر قدر تعداد دانه ها بيشتر مي شود اندازه آنها نيز ريزتر مي شود بنابراين سنباده نرمتر مي شود.در ایران معمولا از سیستم اروپایی برای شناسایی درجه ی  سنباده استفاده می شود.

سنباده پوست آب : کاغذ سنباده هايي هستند که چسب ضد آب سيليس دارند و براي سنباده کاريهايي که بايد همراه آب استفاده شوند به کار مي رود آب ذرات سنباده شده را به بيرون هدايت مي کند و از پر شدن فاصله  بين ذرات سنباده جلوگيري مي کند.معمولا در مراحل پایانی در زنگ آمیزی چوب ، از پوست آب استفاده می شود.

براي سنباده کاري بايد به نکات زير توجه کرد :
– سنباده کاري هميشه از سنباده زبر شروع شده و به ترتيب از سنباده نرمتر استفاده مي شود
– هنگام استفاده از سنباده با دست سنباده را از عرض نصف نموده و آن را سه لا کنيد اين کار باعث مي شود هنگام کار سنباده نلغزد و آسيب به انگشتان نزند
– در موقع سنباده زدن از تمام جهات و قسمتهاي سنباده استفاده کنيد
– سنباده هاي زبر پس از استفاده نرم شده و مي توان به جاي سنباده نرم استفاده کرد
– در رنگ کاري چوب هميشه سنباده بايد در جهت الياف چوب کشيده شود
.

تخته پوست :

چون کف دست يکنواخت و صاف نمي باشد و سطح کار را براحتي و به طور يکنواخت نمي توان سنباده زد از وسيله اي به نام تخته پوست مي توان براي سنباده زدن با دست استفاده نمود بعضي از تخته هاي سنباده داراي دو سطح از جنس مختلف مي باشند که يکي از پلاستيک براي سطوح صاف و ديگري از اسفنج براي قسمتهاي قوس دار ومدلدار مي باشد

.

استفاده از قطعه پلاستيکي فرمدار براي پرداخت سطوح پروفيل خورده :

انجام عمليات سنباده زني به وسيله ماشين سنباده زني :

.

دستگاه سنباده ديسکي يا ماشين پوست : از اين دستگاه براي پرداختکاري در مراحل اوليه استفاده مي شود در اثر پرداخت با اين دستگاه خطوط مدوري در روي کار ايجاد مي شود که بايد در مراحل بعدي اين خطوط برداشته شود

تقسيم بندي صفحه ماشين پوست از لحاظ جنس :

۱- صفحه فلزي
۲- صفحه پلاستيکي
۳- صفحه لاستيکي

.

به منظور چسباندن سنباده به صفحه اين دستگاه از چسب آهن استفاده مي شود به اين ترتيب که به هر دو سطح چسب زده مي گذاريم خشک شود اگر انگشت به آن نچسبيد مي توانيم دو سطح را به هم بچسبانيم