رنگ ضد حریق چوب | قیمت رنگ ضد حریق | کند سوز چوب

رنگ ضد حریق چوب

مواد ضد حریق چوب BELINKA PLUS | قیمت رنگ ضد حریق چوب BELINKA PLUS

چوب به عنوان یک ماده طبیعی و بازگشت پذیر کاربردهای بسیار زیادی به عنوان یک ماده اصلی در زندگی روزمره دارد. اما چوب به سرعت اشتعال پذیر است و بنابراین خطر تخریب بالایی در اثر حرارت و شعله برای آن وجود دارد.
با استفاده از پوشش هایی بروی ساختار چوبی می توان اشتعال پذیری چوب را کاهش داد و از گسترش حریق جلوگیری کرد و یا آن را به تاخیر انداخت. این راه حل به این ترتیب عمل می کند که موادی به صورت لایه نازک ضد حریق برروی ساختار چوبی به هنگام بروز شعله و افزایش دما منبسط می شوند و یک لایه ضخیم عایق و غیر قابل اشتعال را شکل می دهد .

این واکنش در هنگامی که دما افزایش می یابد و هنوز سازه تخریب نشده است عمل می کند و مقدار زیادی از حرارت تولیدی توسط حریق صرف انجام واکنش انبساط مواد متورم شونده می شوند . لایه متورم شده متخلخل که از ساختارکربنی و غیر قابل اشتعال تشکیل شده است از رسیدن اکسیژن هوا به ساختار چوبی و قابل اشتعال جلوگیری می کند.


رنگ ضد حریق .قیمت رنگ ضد حریق رنگ ضد حریق چوب رنگ ضد حریق اپوکسی پوشش محافظ حریق ضد حریق اسکلت فلزی رنگ ضد حریق اتاق سرور رنگ ضد حریق روناس تولید برق پراکنده قیمت رنگ ضد حریق رنگ ضد حریق اسکلت فلزی رنگ ضد حریق چوب رنگ ضد حریق اپوکسی پوشش محافظ حریق رنگ ضد حریق  رنگ ضد حریق اتاق سرور رزین ضد حریق رنگ ضد حریق الوان رنگ ضد حریق چوب قیمت رنگ ضد حریق مواد ضد حریق محلول ضد حریق چوب