راهنمای محصولات رنگ ، رزین و روغن


“تنها توزیع کننده رنگ ، رزین و روغن چوب”


به هــــمــراه


“ تولید میز اپوکسی و ظروف چوبی در ایران”

رزین اپوکسی شفاف پوششی CTR


رزین اپوکسی ( Clear Transparent Resin )


رزین اپوکسی CTR مخصوص ایجاد پوشش بر روی سطوح چوبی با ضخامت کم می باشد.

رزین اپوکسی شفاف حجمی CCR


رزین اپوکسی ( Clear Casting Resin )


رزین اپوکسی CCR مخصوص قالب گیری و ریخته گری برای مصارف حجمی چوب می باشد.

هاردنر کند خشک شو اپوکسی CSH


هاردنر اپوکسی (Clear Slow Hardener)


هاردنر CSH زمانی استفاده میشود که نیاز به دیر خشک شدن و تغییر حالت رزین داشته باشید.

هاردنر سریع خشک شو اپوکسی CFH


هاردنر اپوکسی (Clear Fast Hardener)


هاردنر CFH زمانی استفاده میشود که نیاز به سریع خشک شدن و ایست حالت رزین داشته باشید.

رنگ چوب ضد آب روس و ترمو


رنگ چوب (ArTeK - X GuarD )


رنگ های چوب جذبی کریستالی آرتک ضد آب و خش دارای آلبوم رنگی متنوع .

روغن بهداشتی و ضد آب چوب


روغن بهداشتی ظروف چوبی (ArTeK - Dish GuarD )


روغن های بهداشتی و ضد آب بدون چرب کردن چوب و مقاوم به مواد شوینده و اسیدی ویژه ظروف چوبی و کانتر آشپزخانه .

رزین مخصوص پارکت و لمینت


لاک ضد خش 4 جزئی (ArTeK Z-4)


لاک ضد خش و شفاف چهار جزئی ویژه پارکت و لمینت های اداری و خانگی ، بدون حباب و زود خشک شو.

رنگ ضد حریق چوب


رنگ کندسوز چوب (ArTeK Anti Fire)


رنگ های کند سوز و ضد حریق چوب در سه تیپ حرارتی مستقیم و غیر مستقیم برای چوب های خام و رنگ شده